Intervjuer i Japan og USA

Qualidiff-forsker Yuko Onozaka (Universitetet i Stavanger) har gjort flere kvalitative dybdeintervjuer med forbrukere i Kashiwa, Japan og i Kingstown i Rhode Island, USA.

Onozaka viste informantene bilder av ulike lakseprodukter, og hørte på hva de tenkte da de så bildene. Intervjuene ga innsikt i informantenes tankeprosesser når de vurderte lakseproduktenes kvalitet ut fra hva som står på pakningen.

Informantene tok opp mange interessante aspekter ved kvalitet, slik som tanker om oppdrettsfisk sammenlignet med villfanget, fersk i forhold til frossen, miljøsertifiseringer, og hvor fisken kommer fra.

Onozaka analyserer nå intervjumaterialet sammen med forskerne Pirjo Honkanen og Themis Altintzoglou (Nofima). De regner med å at resultatene blir interessante for norsk laksenæring.