Differensiert laks i Polen og Tyskland

Godt utvalg av røkte produkter i tyske supermarkeder, differensiert på opprinnelse og på vill/oppdrett og økologisk. Foto: Morten Heide © Nofima
Godt utvalg av røkte produkter i tyske supermarkeder differensiert på opprinnelse og på vill/oppdrett og økologisk. Foto: Morten Heide © Nofima

Qualidiff-forskere har intervjuet representanter for lakseprodusenter i Polen og supermarkedkjeder i Tyskland.

Forskerne besøkte en rekke tyske supermarkeder og observerte at laks differensieres basert på

  • Opprinnelse: Norge, Skottland, Irland og Alaska
  • Vill/oppdrettet laks
  • Økologisk produsert
  • ASC- eller MSC-merking

– Vi fant ikke direkte differensiering på kvalitet i supermarkedene vi besøkte, men vi fant premiumprodukter, som kommuniserer høyere kvalitet gjennom pris og emballasje. Intervjuene ga mye interessant informasjon, forteller forsker Morten Heide.

Neste steg er nå å analysere intervjumaterialet nøye for å finne ut hvordan norske lakseprodukter kan skille seg ut med bakgrunn i kvalitetsegenskaper, slik at verdien av dem kan økes.

Se flere bilder fra butikkhyllene i Tyskland:
(Alle foto: Morten Heide © Nofima)

De tyske supermarkedene hadde godt utvalg av røkte produkter, som var differensiert på opprinnelse og om de var økologisk produsert.

De tyske supermarkedene hadde godt utvalg av røkte produkter, som var differensiert på opprinnelse og om de var økologisk produsert.

Fersk naturell ferdigpakket laks finnes i lavpriskjeder i Tyskland. Den er differensiert på ASC-merking.

Fersk naturell ferdigpakket laks finnes i lavpriskjeder i Tyskland. Den er differensiert på ASC-merking.

Mange små fiskedisker i Tyskland domineres av laks.

Mange små fiskedisker i Tyskland domineres av laks.

Forskerne fant best utvalg av naturelle lakseprodukter i frysedisk. Disse var differensiert på vill/oppdrett og om de var økologisk produsert.

Forskerne fant best utvalg av naturelle lakseprodukter i frysedisk. Disse var differensiert på vill/oppdrett og om de var økologisk produsert.

Godt utvalg av røkte produkter, differensiert på opprinnelse og på vill/oppdrett.

Godt utvalg av røkte produkter, differensiert på opprinnelse og på vill/oppdrett.