Nyheter

Norsk laks er en gigasuksess – men kan den bli enda større?

Av Audun Iversen, forsker i Nofima Laks skaper tusenvis av arbeidsplasser langs kysten, og har en eksportverdi som…

Godt utvalg av røkte produkter i tyske supermarkeder, differensiert på opprinnelse og på vill/oppdrett og økologisk. Foto: Morten Heide © Nofima

Differensiert laks i Polen og Tyskland

Qualidiff-forskere har intervjuet representanter for lakseprodusenter i Polen og supermarkedkjeder i Tyskland. Forskerne besøkte en rekke tyske supermarkeder…

Intervjuer i Japan og USA

Qualidiff-forsker Yuko Onozaka (Universitetet i Stavanger) har gjort flere kvalitative dybdeintervjuer med forbrukere i Kashiwa, Japan og i…

Hvilke egenskaper ved laksen bør produsenten fremheve? Strategier for dette er gjenstand for forskningen i Qualidiff-prosjektet.

Kvalitet som laksestrategi

Kan verdien på laks økes på andre måter enn å produsere mer eller å kutte kostnader? Ja, tror…