Norsk laks er en gigasuksess – men kan den bli enda større?

Av Audun Iversen, forsker i Nofima Laks skaper tusenvis av arbeidsplasser langs kysten, og har en eksportverdi som er dobbelt så stor som all annen norsk fisk til sammen. Kunne mer unike produkter gjort den enda mer verdifull? Vi kjenner alle til Salma. Og kanskje lignende pakninger fra Lerøy eller Frøya. Laks som er kuttet…

Differensiert laks i Polen og Tyskland

Godt utvalg av røkte produkter i tyske supermarkeder, differensiert på opprinnelse og på vill/oppdrett og økologisk. Foto: Morten Heide © Nofima

Qualidiff-forskere har intervjuet representanter for lakseprodusenter i Polen og supermarkedkjeder i Tyskland. Forskerne besøkte en rekke tyske supermarkeder og observerte at laks differensieres basert på Opprinnelse: Norge, Skottland, Irland og Alaska Vill/oppdrettet laks Økologisk produsert ASC- eller MSC-merking – Vi fant ikke direkte differensiering på kvalitet i supermarkedene vi besøkte, men vi fant premiumprodukter, som…

Intervjuer i Japan og USA

Qualidiff-forsker Yuko Onozaka (Universitetet i Stavanger) har gjort flere kvalitative dybdeintervjuer med forbrukere i Kashiwa, Japan og i Kingstown i Rhode Island, USA. Onozaka viste informantene bilder av ulike lakseprodukter, og hørte på hva de tenkte da de så bildene. Intervjuene ga innsikt i informantenes tankeprosesser når de vurderte lakseproduktenes kvalitet ut fra hva som…

Kvalitet som laksestrategi

Hvilke egenskaper ved laksen bør produsenten fremheve? Strategier for dette er gjenstand for forskningen i Qualidiff-prosjektet.

Kan verdien på laks økes på andre måter enn å produsere mer eller å kutte kostnader? Ja, tror forskerne som nå er i gang med å undersøke hvordan ulike former for kvalitet kan øke verdi på lakseproduktene. – Kvalitet handler ikke bare om hvordan en laks smaker. Det kan handle om hvor mye og hvilken…